2017-12-18

Vinterdäckskrav för tunga vägfordon

Näringsdepartementet har föreslagit att tunga vägfordon (till exempel bussar) ska ha vinterdäck eller likvärdig utrustning på samtliga axlar under tiden 1 december till 31 mars när det är vinterväglag.

Hittills har det räckt med att ha vinterdäck på drivaxlarna. 
Svensk Kollektivtrafiks uppfattning i sitt remissvar är att ytterligare faktainsamling och fördjupad analys behövs innan någon eventuell ändring av gällande bestämmelse genomförs.

Bestämmelsen föreslås träda i kraft den 1 juni 2018.

Ta del av remissvaret här