2019-02-15

En ren jord åt alla

Svensk Kollektivtrafik ställer sig positiv till EU-kommissionens förslag En ren jord åt alla, en vision som kan leda till nettonollutsläpp av växthusgaser. Men målet borde tidigareläggas till år 2045 för att anpassas till de mål vi redan satt i Sverige.

Positivt är också förslaget att omställningen ska ske på ett socialt rättvist sätt, eftersom det är helt avgörande för att omställningen av utsläppen ska vara politiskt genomförbar. Det finns risk för att utmaningar vid övergången till ett Europa med nettonollutsläpp ökar de sociala och regionala skillnaderna i EU och står i vägen för arbetet med att minska koldioxidutsläppen.

Ta del av remissen