2019-04-10

Synpunkter på Trafikverkets hantering av regressrättsärenden

Trafikverkets rutiner för att handlägga regressrätten är alldeles för krångliga, anser ett antal av Svensk Kollektivtrafiks medlemmar. Svensk Kollektivtrafik har därför sammanställt synpunkter och önskemål på förbättringar och skickat till Trafikverket.

Det handlar om blankettens utformning och design, kraven på inrapporteringen, ansökningstidsgränser, handläggningstid på ärenden samt kopplingen mellan regressrätt och kvalitetsavgifter. Bland annat är kraven som ställs på inrapportering mer detaljerade än de krav som medlemmarna får ställa på resenären för att den ska få rätt till ersättning. Svensk Kollektivtrafik passar även på att bjuda in Trafikverket till en mer regelbunden information och diskussion kring våra medlemmarnas frågor i framtiden.

Ta del av dokumentet