2021-05-06

Promemoria om Avgift vid prövning av en tvist vid Allmänna reklamationsnämnden

Remissvar rörande promemoria om Avgift vid prövning av en tvist vid Allmänna reklamationsnämnden och en ny möjlighet till omprövning.

Ta del av remissvaret.