2021-01-18

Regeringens förslag kan ge dubbelbestraffning

Regeringens fördelningsförslag av pengar för 2021 års pandemikompensation riskerar att göra en utmanande situation än värre, då man vill bestraffa de RKM som inte klarar av att upprätthålla 2019 års trafikutbud och behöver börja anpassa trafiken utifrån förutsättningarna. Den föreslagna modellen innebär dessutom att kollektivtrafiken ska betala för statens egna beslut, skriver Svensk Kollektivtrafik i sitt remissvar.

Regeringen föreslår att en del av pengarna ska fördelas utifrån hur trafikens platsutbud har förändrats mellan 2019 och 2021, och i remissvaret påpekas att med den modellen missas mycket av det kollektivtrafiken gör för att minska smittspridningen, som kommunikationsinsatser, extra personal och omstyrning av trafik. Till detta kommer att kollektivtrafiken skulle bestraffas för beslut som myndigheterna fattar, t ex Trafikverket som tilldelar tåglägen för landets regional- och pendeltåg och planerade banarbeten som ger trafikreduceringar. Den tillfälliga covid-19-lagen kan dessutom leda till att staten fattar beslut som kraftigt minskar antalet platskilometer genom att exempelvis begränsa den tid som trafiken får bedrivs eller helt stänga ned kollektivtrafiken. Som förslaget är utformat kommer detta att innebära en dubbelbestraffning för verksamheten.

Ta del av remissvaret.