2021-05-28

Skrivelse: Inbjudan till dialog med Folkhälsomyndigheten

Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag och Tågföretagen har skickat en gemensam skrivelse till Folkhälsomyndigheten angående kollektivtrafikens kommunikation vid anpassningen av smittskyddsåtgärderna för covid-19.

I skrivelsen bjuder de in till snar dialog kring två frågeställningar: dels hur och dels när organisationerna och och deras medlemmar bör kommunicera. För att motverka de negativa effekterna av osäkerhet behöver de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, bussföretagen och tågföretagen förbereda sin kommunikation till såväl resenärer som till allmänheten. Det gäller särskilt om rekommendationen om att undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel där platsbiljett inte erbjuds föreslås finnas kvar efter att deltagarbegränsningarna har höjts på en rad områden.

 

Ta del av skrivelsen