2022-12-20

Alltför svaga klimatförslag från Trafikanalys

Många av förslagen som Trafikanalys presenterar i sin rapport om transportsektorns klimatomställning är alltför svaga. Dessutom saknas förslag som leder överflyttning från bil till kollektivtrafik och tågtrafik, skriver Svensk Kollektivtrafik i remissvaret och konstaterar att det behövs en aktiv nationell kollektivtrafikpolitik med strukturella reformer som ökar kollektivtrafikandelen.

Förslag som bör läggas till är bland annat att ersätta reseavdraget med en avståndsberoende och färdmedelsneutral skattereduktion, ta bort förmånsskatten på månadskort och årskort i kollektivtrafiken, öka efterlevnaden av förmånsbeskattningen av gratis arbetsplatsparkering och att satsa på framkomlighetsåtgärder för busstrafiken.

Ta del av remissvaret