2022-03-16

Ändra reglerna för B-körkort för att säkra miljövänliga resor

För att samhällsviktiga sjuk- eller färdtjänstresor i specialfordon ska kunna köras fossilfritt i framtiden måste regeringen införa en nationell undantagsmöjlighet i svensk lagstiftning. Det framgår av remissvaret till regeringen angående Transportstyrelsens rapport kring möjligheterna att ändra körkortsbehörigheten för personbil så den även gäller för att framföra fordon med tyngd mellan 3,5 och 4,25 ton. Elfordon som hämtar sin kraft i batterier är ofta tyngre än motsvarande fordon som drivs med fossila drivmedel.

Utredningen visar att flera EU-länder redan genomfört denna förändring och i remissvaret lyfter Svensk Kollektivtrafik att regeringen måste hantera frågan så att Sverige får chansen att genomföra förändringen samt säkerställa att dispenser gäller även persontransporter

Därför måste Regeringen ge Transportstyrelsen ett förnyat uppdrag att konstruktivt föreslå vad som behöver göras vad gäller lagar och rutiner för att genomföra en sådan förändring. I svaret påpekas även att det är förståeligt att det kan finnas svårigheter att genomföra saker utifrån administrativa och legala aspekter. Men om klimatfrågorna är en av våra största utmaningar går det inte att nöja sig med att konstatera att det är svårt, då måste svenska myndigheter bjuda till och hitta lösningar, inte bara se problem.

Ta del av remissvaret