2022-11-11

Ekonomiskt stöd för nationellt biljettsystem

Trafikverket fick i regeringens uppdrag att föreslå utformning av ekonomiskt stöd för att utveckla regionala biljettsystem för ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter. Svensk Kollektivtrafik svarade i sitt remissvar att det är positivt att regeringen skjuter till pengar, men att förslaget har en del problem.

Tiden för ansökningsförfarande och tilldelning 2022 är alltför knapp, och det vore bättre att avsatta medel förs över till 2023 och att hela processen omfattar 2023-2024. Dessutom ska regering och riksdag inte ska kunna tvinga RKM att finansiera statliga insatser. I stället bör staten ersätta RKM för nationella, och därmed statliga, insatser som inte är frivilliga och att pengarna ska fördelas ut till RKM och inte ansökas om.

Ta del av remissvaret