2022-01-07

Gärna mobilitetstjänster men lös parkeringenproblematiken

Det är positivt med mobilitetstjänster och att eldrivna enpersonsfordon blir en del av det totala utbudet av kombinerbara transporttjänster till resenärerna. Samtidigt måste det understrykas att en förutsättning för att det ska bli en bra upplevelse för alla är att lösa problematiken med felparkerade fordon.

Dessa felparkeringar leder till problem inte bara för kollektivtrafikens resenärer utan även för övriga medborgare. Det skriver Skånetrafiken, Västtrafik, Östgötatrafiken och Svensk Kollektivtrafiks i sitt gemensamma remissvar om Transportstyrelsens utredning om behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon. 

Ta del av remissvaret