2022-09-19

Goda förslag för att nå 1,5-gradersmålet

För kollektivtrafiken är det viktigt att Sverige verkar aktivt för att de rena och höginblandade biodrivmedlens ska ha fortsatt skattebefrielse och att de ses som hållbara drivmedel inom EU. Därför är Miljömålsberedningens förslag om att stärka arbetet i EU och internationellt för att nå 1,5 gradersmålet mycket positivt, skriver Svensk Kollektivtrafik i remissvaret rörande Sveriges globala klimatavtryck.

Det är också positivt att klimatfrågorna föreslås tas i högre beaktande vid offentliga upphandlingar samt att det ska tas fram tydliga utsläppsmål även för flyg och sjöfart.

Ta del av remissvaret