2022-12-20

Konkreta klimatförslag till regeringen

Förslagen i utredningen kring lokal och regional klimatomställning inför den klimatpolitiska handlingsplanen är inte tillräckligt kraftfulla.

Det konstaterar Svensk Kollektivtrafik i remissvaret till Regeringskansliet och lyfter istället upp exempel på relevanta åtgärder som påverkar den faktiska kommunala och regionala klimatomställningen med transporter i fokus, bland annat att förenkla och utveckla reglerna för stadsmiljöavtalen, ge Trafikverket i uppdrag att konsekvent planera och utföra samtliga steg i fyrstegsprincipen, sänka hastigheten för bilar på kommunala vägar, ta bort gatuparkeringar utmed busslinjerna och anlägga kollektivtrafikkörfält och signalprioritering.

Ta del av remissvaret