2022-12-22

Konsekvensutredningar kräver bättre kalkyler

Svensk Kollektivtrafiks remissvar gällande Finansdepartementets promemoria om Bättre konsekvensutredningar.

Ta del av remissvaret.