2022-09-26

Lättare att kolla berättigad student

Det måste bli lättare att kontrollera vem som är berättigad student. Det sammanfattar Svensk Kollektivtrafiks remissvar till Universitetskanslerämbetet.

Ämbetet arbetar med en översyn av regelverket kring vem som ska ha rätt att få ta del av informationen om vem som är student och omfattningen av studierna. Det är nödvändig information för att kunna verifiera studentrabatter. Därför är det önskvärt att myndigheterna i framtiden underlättar för RKM att ta del av detta, för att kunna intäktssäkra och stävja fusk med reserabatter. Motsvarande möjligheter borde också gälla andra skolformer såsom Komvux, Yrkeshögskole- och Folkhögskolestudenter så att de kan ta del av de reserabatter de kan ha rätt till.

Ta del av remissvaret