2022-02-10

Lyft regional trafik i EU-paketet för grön mobilitet

Glöm inte bort det regionala perspektivet på järnvägen vid de regleringsändringar och översyner som föreslås. Det skriver Svensk Kollektivtrafik i sitt remissvar för EU-kommissionens paket för effektiv och grön mobilitet.

Det är positivt med stort kollektivtrafikfokus men tyvärr ligger fokus på mikromobilitet och gränsöverskridande långväga resor när ökad energieffektivitet snarare ligger i lokala och regionala resor. Kommissionen menar även att finansieringen stärks genom paketet men det är inte självklart. Om kommissionen menar allvar med ambitionerna i paketet behövs ett seriöst angreppssätt för långsiktig och hållbar finansiering.

Ta del av remissvaret