2022-10-31

Massiv kritik mot att behålla reseavdraget

Regeringens förslag om att behålla och höja reseavdraget för bilpendlare kommer att öka kostnaderna för fusk och fel till 3,1 miljarder kr per år, minska kollektivtrafikandelen, öka klimatutsläppen, höja regionernas och kommunernas kostnader med nästan 7 miljarder kr per år, befästa och utöka en orättvis och ojämställd subvention, förstärka de regionala skillnaderna och höja skatten för flera hundra tusen kollektivtrafikresenärer. Svensk Kollektivtrafik ställer sig i sitt remissvar därför starkt negativ till förslagen i promemorian Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor med bil.

 Kollektivtrafiken kommer att drabbas dubbelt, kommenterar Svensk Kollektivtrafiks analytiker Lars Sandberg, både genom skattehöjningen för kollektivtrafikresenärer, som kommer att minska kollektivtrafikresandet och biljettintäkterna, och genom mycket stora kostnadsökningar för regionerna och kommunerna. Istället för att höja reseavdraget för bilister anser Svensk Kollektivtrafik att riksdagsbeslutet ska ligga fast om att ersätta reseavdraget med en skattereduktion som är lika mycket värd oavsett om man tar bilen, bussen, tåget, cykeln eller samåker till jobbet och oavsett hur hög inkomst man har.

Kontaktperson: Lars Sandberg, analytiker Svensk Kollektivtrafik.

Ta del av remissvaret