2022-04-29

Parkeringsförbud för elsparkcykeln på gångbanan

Förslaget om förbud att parkera elsparkcyklar på gång- och cykelbana, annat än vid uppställningsplatser avsedda för cyklar är positivt. Det skriver Svensk Kollektivtrafik i sitt remissvar rörande PM:et från Infrastrukturdepartementet.

I svaret lyfts även användandet av digitala verktyg som ett utmärkt hjälpmedel för de kommuner som har elsparkcyklar som komplement till kollektivtrafik och vill ta fram analyser kring hur användandet av elsparkcyklar ser ut. Det skapar också möjligheter att anpassa behovet av parkeringsplatser för cyklar så att de inte riskerar att konkurreras ut.

Ta del av remissvaret