2022-10-25

Smartare passagerarregler både möjligt och nödvändigt

Den svenska lagen måste komma närmare de europeiska passagerarförordningarna. Det är nödvändigt för att öka enkelhet och trygghet för resenären och skapa en rationellare och kostnadseffektivare verksamhet för trafikföretagen.

Det skriver Svensk Kollektivtrafik i remissvaret till Justitiedepartementet gällande den nya tågpassagerarförordningen som träder i kraft 2023. Förordningen ger utrymme för respektive land att göra undantag från vissa regler. I svaret lyfts förslag på vad som kan förbättras, bland annat:

- Ersätt 15-mils gränsen med något som motsvarar EUs funktionella avgränsningar mellan lokal/regional trafik.

- Utpeka stationsansvariga för att öka trygghet och effektivitet på stationerna

- Stärk regressrätten så att den som orsakar förseningar och inställd trafik också får ta konsekvenserna som uppstår.

 

Ta del av remissvaret