2022-02-02

Upphävande av kollektivtrafiklagen

Svensk Kollektivtrafik ställer sig positiv till Regeringens förslag om att covid-19-lagen ska upphöra att gälla sista mars istället för sista maj i år.

Detta eftersom Folkhälsomyndigheten utifrån förväntad utveckling av smittspridningen bedömer att flertalet av de åtgärder som infördes i december kan komma att avvecklas under första halvan av februari. 

Ta del av remissvaret