2023-03-16

20 miljoner i elstöd räcker inte som maxbelopp

Svensk Kollektivtrafik avvisar Klimat- och näringslivsdepartementets förslag att 20 miljoner ska vara maxbelopp för elstödet till företag.

Tågtrafiken och järnvägen är en mycket stor förbrukare av el och har därför drabbats hårt av de höjda elpriserna, liksom regionerna som har ansvar för kollektivtrafiken och sjukvården. Om regeringen ändå beslutar att behålla regeln bör maxbeloppet vara avsevärt högre för regioner och kommuner samt för Trafikverket när det gäller el som upphandlas av Trafikverket för användning som drivmotorström i järnvägsfordon. Det framgår av remissvaret för Klimat- och näringslivsdepartementets promemoria angående förordning om elstöd till företag.

Där påpekas även att det saknas resonemang om stöd för el som upphandlats av Trafikverket för användning som drivmotorström i järnvägsfordon. Svensk Kollektivtrafik anser att PM:ets resonemang om att företaget inte måste ha konsumerat elen ska vara tillämplig även för tågtrafiken.

Ta del av remissvaret