2023-10-18

Bra med gemensam redovisning för EU-utsläpp – men glöm inte synkroniseringen

Det är positivt med gemensam metod och redovisning för transporttjänsters utsläpp av växthusgaser, skriver Svensk Kollektivtrafik i sitt remissvar gällande kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning.

”Well to wheel” är utgångspunkten för förslaget och även det är bra. Det perspektivet borde vara gällande i samtliga EU-regelverk som berör utsläpp och transporter. Det är även positivt med gemensamma databaser med standardvärden och utsläppsfaktorer, eftersom det underlättar beräkningar och förbättrar jämförbarheten. Däremot är det ytterst viktigt att det synkroniseras med övriga EU-rapporteringskrav för att undvika dubbelarbete och data som inte kan jämföras.  

Ta del av remissvaret