2023-06-09

Bra med skärpta koldioxidnormer

Europeiska kommissionen föreslår nya skärpta EU-mål för koldioxidutsläpp från nytillverkade tunga vägfordon, bland annat bussar. Svensk Kollektivtrafik ser positivt på skärpta normer i sitt remissvar. Det går helt i linje med kollektivtrafikens strävan om att erbjuda en smart och miljövänlig trafik som drivs på förnybara bränslen och el.

I förslaget lyfts bland annat särskild tilldelningsgrund för offentlig upphandling samt att stadsbussar (klass 1 och 2 låggolv/lågentré) endast ska ha nollutsläpp från 2030. Svensk Kollektivtrafik anser dock att klass 2-bussar ska omfattas av de generella kraven för tunga fordon och inte för stadsbuss eftersom en stor del av kollektivtrafiken i Sverige körs med klass 2 låggolv/lågentré. Vad gäller särskild tilldelningsgrund ska de särregleringar som presenteras i förslaget vad gäller upphandlingskrav tas bort.

Ta del av remissvaret