2023-11-13

Mer forskning om kollektivtrafik, tack!

Klimatfrågor, arbetsmarknad, utbildning och externa hot – kollektivtrafiken har en viktig roll i utvecklingen av alla dessa områden och för att kunna bidra ännu mer behövs både forskning och innovation. Det framgår av svaret till regeringen rörande den kommande forsknings- och innovationspolitiska propositionen.

I remissvaret lyfts bland annat klimatforskning kring styrmedel, beteendeförändringar, effektanalys och effektberäkningar, elektrifiering och ökad transporteffektivitet. För arbetspendling behövs fokus på åtgärder för ökad kapacitet i tågtrafiksystemet och fördelning av spårkapacitet och för att komma till rätta med personalbristen behövs en hel palett av insatser.

Ta del av remissvaret