2023-12-13

Ökade möjligheter till automatiserad kollektivtrafik

Svensk Kollektivtrafik håller med regeringen i remissvaret: en ny svensk förordning om helautomatiserade fordon bör beslutas, för att uppfylla EUs genomförandeförordning. I förslaget framgår bland annat att RKM kan få ökade möjligheter att utveckla automatiserad kollektivtrafik utan förare.

Regeringens förslag gäller för fordon (personbilar, bussar och lastbilar) som kan föras helt utan någon form av överlämning till mänsklig körning. Det möjliggör även för fordon som inte ens har någon fysisk plats för en mänsklig förare. Det är även positivt att helautomatiserade fordon bara ska få köras inom utpekade områden eller på förutbestämda rutter med fasta start- och slutpunkter och inom särskilt angivna parkeringsutrymmen.  


Ta del av remissvaret