2023-06-27

Premiera inte fossila drivmedel

Samhället i stort och transportsektorn i synnerhet behöver ställa om till både hållbara och transporteffektiva färdsätt och drivmedel.

En premiering av fossila drivmedel försämrar människors förutsättningar att göra hållbara resval, ökar utsläppen och ökar bilens konkurrenskraft gentemot kollektivtrafiken ytterligare. Bilresor drivna med fossila drivmedel ska därför inte gynnas, skriver Svensk Kollektivtrafik i remissvaret rörande Finansdepartementets promemoria Vissa förslag på bränsleskatteområdet inför budgetpropositionen 2024.

Förslaget innebär att energi- och koldioxidskattesatserna på bränslen inte indexeras inför kalenderåren 2024 och 2025, vilket bl.a. leder till ökad användning av låginblandade drivmedel. Förslaget ska även ses tillsammans med övriga förslag som regeringen beslutat, som 3-årig sänkning av skatt på bensin och diesel, att behålla och att dra tillbaka reformeringen av reseavdraget och samtidigt höja reseavdraget för bilpendlare samt att sänka reduktionsplikten för drivmedel till 6 procent som även dessa gynnar bilresande och fossila drivmedel och ökar utsläppen av växthusgaser.

Ta del av remissen