2023-11-24

Prioritera kollektivtrafikfrågor i energiforskningen

Det behövs innovations- och forskningsinsatser både kring kollektivtrafikens bidrag till minskade klimatutsläpp och kring robustheten i ett elektrifierat transportsystem. Det skriver Svensk Kollektivtrafik i remissvaret inför regeringens planerade energiforskningsproposition inför perioden 2025–2028.

 För att kollektivtrafiken ska kunna bidra mer till att minska transportsektorns klimatutsläpp behövs det särskilt fokus på forskning och innovation kring ökad transporteffektivitet, styrmedel, beteendeförändringar, effektanalys och effektberäkningar och elektrifiering. Dessutom behöver kollektivtrafiken rustas bättre för höga belastningar som orsakas av oväntade händelser, både gällande krig och klimateffekter i form av exempelvis extremväder, terrorattacker, cyberangrepp och kriminalitet.

Ta del av remissvaret