2023-06-07

Promemorian EU:s nya förordning om upphandlingsannonser

Promemorian handlar om EU-kommissionens fastställande av standardformulär för offentliggörande av meddelanden om offentlig upphandling.

Svensk Kollektivtrafik har inget att invända mot promemorians förslag.

Ta del av remissvaret.