2023-12-08

Remiss: Fler yrkesutbildningar behövs i framtiden

Yrkeshögskolan måste kunna erbjuda utbildningar över hela landet framöver. Exempelvis behövs utbildningar inom järnvägsbranschen (ban-, el- och signaltekniker) på fler orter samt fler övningsanläggningar för utbildning.

Glöm dessutom inte bort samordningen mellan bransch, utbildningsanordnare och regioner, vilket skulle göra det enklare att förutse vilken kompetens som behövs och underlätta matchningen. Det skriver Svensk Kollektivtrafik i remissvaret rörande utredningen Framtidens yrkeshögskola – stabil, effektiv och hållbar. I remissvaret lyfts också behovet av att låta staten ta ett större ansvar för att skapa en fungerande infrastruktur kring utbildningen för framtiden. Arbetsmarknadens behov ska fortsatt styra yrkeshögskolan, tilliten ska vara hög och spelreglerna tydliga. 

Ta del av remissvaret