2023-12-05

Ros och ris för tvistlösningar

Det är positivt att konsumenter i rollen som passagerare har möjligheter att få tvister prövade med grupptalan. Det är däremot mindre bra att delar av Justitiedepartementets förslag ger möjlighet till grupptalan för tillfällen redan innan konsumenten köpt eller avtalat något.

Det framgår av remissvaret på förslaget Paket om alternativ tvistlösning för konsumenter med syfte att bland annat förenkla tvistlösningsförfarandet. I svaret lyfts också risken för dubbelreglering. Idag finns tillsynsmyndigheter som ska övervaka kollektivtrafiken med krav från både marknadsföringslagen och resenärsrättigheter och det finns risk för kortslutning om resenärerna i grupptalan kan låta domstolar göra motsvarande myndighetsuppgifter.

Ta del av remissvaret