2023-08-25

Svensk Kollektivtrafik negativ till sänkningen av reduktionsplikten

Regeringens och Sverigedemokraternas förslag om sänkt reduktionsplikten för bensin och diesel till sex procent för 2024–2026 och att slopade reduktionsnivåerna för 2027-2030 kommer att minska kollektivtrafikandelen och öka växthusgasutsläppen kraftigt. Svensk Kollektivtrafik ställer sig enligt sitt remissvar därför negativ till regeringens förslag.

Sänkningen av reduktionsplikten kommer enligt regeringen öka klimatutsläppen med 5,2 miljoner ton 2024 och 6,7 miljoner ton 2026. Till detta ska läggas utsläppsökningar till följd av minskad försäljning och användning av laddbara bilar, minskad vilja att investera i nya anläggningar för biodrivmedel och överflyttning av resande från kollektivtrafik till bil som inte har beräknats.

För att kunna kompensera utsläppsökningarna efterlyser Svensk Kollektivtrafik mycket långtgående nya insatser och kraftiga skärpningar av andra styrmedel. Framförallt politiska reformer som ökar transporteffektiviteten genom ökad kollektivtrafikandel, bl.a. att ta bort förmånsskatten på månadskort i kollektivtrafiken, ersätta reseavdraget med en färdmedelsneutral skattereduktion som är lika mycket värd oavsett inkomst och om arbetsresan görs med bil, buss, tåg eller cykel och införa statligt stöd för lokal och regional kollektivtrafik i bostadsområden under uppbyggnad.

Ta del av remissvaret

Mer information: Lars Sandberg, analytiker Svensk Kollektivtrafik