2023-05-26

Ta bort stationsavgiften för tågtrafik på Arlanda

Stationsavgiften på Arlanda ska tas bort eller finansieras av staten. Den strider mot villkoret god tillgänglighet som innebär att ”Flygplatsen ska verka för att göra det möjligt för medborgare och näringsliv att åka kollektivtrafik till och från flygplatsen” som utredningen ”Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet – för tillgänglighet och beredskap” föreslår ska införas. Det skriver Svensk Kollektivtrafik i sitt remissvar angående utredningen.

Utredaren har haft till uppdrag att analysera och föreslå en långsiktigt hållbar inriktning för statens ansvar för flygplatserna så att behoven av en grundläggande tillgänglighet för medborgare, näringsliv och samhällsviktigt flyg tillgodoses i hela landet. I remissvaret understryks även vikten av att staten inte ska ingå OPS-avtal eller liknande avtal som innebär att kollektivtrafikens kostnader ökas och kollektivtrafikens andel av resandet hålls nere för att inte motverka minskningen av klimatutsläppen, hindra utvecklingen mot vidgade arbetsmarknadsregioner och försvåra för möjligheterna att minska trängseln och köerna i infrastrukturen. 

Ta del av remissvaret