2023-10-04

Tillåt längre bussar

Det är positivt med ökade tillåtna maxvikter för att möjliggöra för ny teknik utan att behöva tumma på övriga funktioner som behövs för en attraktiv busstrafik, men det krävs ett större grepp vad gäller längd och tillät 21-metersbussar som skulle ge mer kapacitetsstarka och flexibla lösningar.

Det skriver Svensk Kollektivtrafik i sitt remissvar gällande EU-kommissionens förslag på ändringar i direktivet för att underlätta och driva på elektrifiering inom tunga fordon.

Ta del av remissvaret.