2023-08-31

Kraftigt ökade kostnader för RKM i Transportstyrelsens förslag

Transportstyrelsens förslag på årliga avgiftsändringar kan innebära stora kostnadsökningar för RKM. Höjningarna har även generellt i många fall stor ekonomisk påverkan på branschen. Det skriver Svensk Kollektivtrafik i sitt remissvar som riktar kraftfull kritik mot myndigheten.

Bland annat föreslås en årlig tillsynsavgift på 25 tkr för tillsyn av Trafikförsörjningsprogrammet. Eftersom programmen oftast omarbetas bara vart fjärde år, kan det i praktiken innebära en avgift om 100 tkr för att myndigheten ska läsa igenom och kommentera ett dokument på i snitt 50 sidor. Förslaget saknar helt redovisningar kring hur Transportstyrelsen kommit fram till kostnader och behov av avgifter samt transparenta motiveringar till de bitvis kraftiga höjningarna. Exempelvis höjs den redan höga timdebiteringen med 20%.

Ta del av remissvaret