2023-10-20

"Våra medlemmar ska inte agera gränsvakter"

Det är inte rimligt att transportörer ska utföra polisiära uppgifter och att berörda regionala kollektivtrafikmyndigheter dessutom ska stå för kostnaderna för detta och till detta riskera höga sanktionsavgifter.

Det skriver Svensk Kollektivtrafik i remissvaret på pm:et Tillfälliga förbud att transportera personer utan giltiga identitetshandlingar till Sverige och motsätter sig regeringens förslag om att transportörer ska genomföra identitetskontroller. I remissvaret påpekas att staten inte ska lägga över utförandet av statliga myndighetsuppgifter, som kontroll av identitetshandlingar, på privata utförare i form av transportörer. Om regeringen väljer att gå vidare med förslaget ska staten kompensera enligt finansieringsprincipen för de regionala kollektivtrafikmyndigheternas ökade kostnader som uppstår.

Ta del av remissvaret.