2024-03-20

21 år blir 20 - men det räcker inte

Att sänka åldern för att bli taxiförare till 20 år är positivt, men det räcker inte. Förslaget kan ge marginella effekter på förarbristen, men det hade varit bättre med taxiförarbehörighet direkt efter taget B-körkort så hade fler grupper nåtts, skriver Svensk Kollektivtrafik i remissvaret på Två frågor om taxi – prisuppgiftsskyldighet och ålderskravet för taxiförarlegitimation.

För att få bli taxiförare behöver man idag ha fyllt 21 år samt haft körkort för personbil i två år. Precis som för buss finns ett undantag från regeln för de som utbildat sig till yrket via gymnasiet. Eftersom inga gymnasieutbildningar anordnas direkt för taxiförare har maximalt en handfull förare kommit direkt från gymnasieskolan, via utbildning till bussförare. Regeringen har nu föreslagit att den generella åldersgränsen ska sänkas till fyllda 20 år. Att de inte sänker mer hänvisas till trafiksäkerhetsrisker för unga förare. De har dock inte gjort skillnad på privatförare och yrkesförare. Flera resultat som IRU sammanställt visar nämligen att unga yrkesförare inte är högriskförare. 

Ta del av remissvaret här.