2024-04-16

Mångdubbla anslaget för järnvägens underhållsskuld

Kapaciteten måste på spåren måste öka och punktligheten förbättras för att regional- och pendeltågstrafiken ska kunna fortsätta att underlätta för arbetspendling och stärka jobb och tillväxt. Det skriver Svensk Kollektivtrafik i remissvaret om Trafikverkets inriktningsunderlag inför infrastrukturplaneringen.

För att öka kapaciteten på spåren måste anslagen till nya banor öka, men ny järnväg är dyr och tar lång tid att bygga. Åtgärder behövs nu för att snabbt kunna köra fler tåg. Öka anslaget till trimningsåtgärder och minska överbokningarna av tid i spår för underhållsåtgärder som inte används, är några av åtgärderna som tas upp i remissvaret. Underhållet av järnvägen behöver öka för att öka punktligheten. Anslaget till att arbeta bort underhållsskulden måste därför mångdubblas och Trafikverket måste använda hela underhållsanslaget till underhållsåtgärder.


Ta del av remissvaret.