2024-04-16

Positivt med synliggjorda bestämmelser

Svensk Kollektivtrafik har inget att invända mot Finansdepartementets pm ”Anpassningar av upphandlingslagstiftningen med anledning av EU:s IPI-förordning”.

Förslagen innebär bland annat att det ska synliggöras i upphandlingslagarna att det kan finns bestämmelser som rör offentlig upphandling i unionsrättsliga bestämmelser som kan ha företräde framför den nationella lagstiftningen.

Ta del av remissvaret.