Goda exempel från kollektivtrafiken i Sverige

Vårt projekt startar förstås inte från noll. Varje dag pågår projekt runt om i landet för att förbättra kollektivtrafikens erbjudande, locka fler resenärer, hitta smartare lösningar och locka fler att jobba i branschen. Det finns så många bra idéer!

Här kommer vi löpande lägga upp goda exempel från operatörer, regionala kollektivtrafikmyndigheter och branschorganisationer. 


Massrekrytering under Järvaveckan
Vad: Under Järvaveckan genomförde MTR 226 intervjuer för olika tjänster, bl a tunneltågsförare, reparatörer, stationsvärdar, svetsare och lokalvårdare. Det fanns stort behov av att anställa och under Järvaveckan nåddes väldigt många med rätt kompetens och intresse av att arbeta med att köra och underhålla tåg.
Resultat: 226 intervjuer genomförda under en helg, och många ledde till anställning. 
Läs mer

Buss utan tidtabell
Vad: I Säffle har Värmlandstrafik och Nobina sedan november 2021 en busslinje med anropsstyrd trafik. Resenärerna bokar in sin resa och blir upphämtade och körda till sin valda destination.

Resultat: I juni 2022 har den anropsstyrda linjen fem gånger fler resenärer än den vanliga kollektivtrafiken.
Läs mer hos Värmlandstrafik och hos Nobina.

 

 


Modellavtal och vägledningar som stöd
Vad: Deltagarna i Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik representerar hela branschen – RKM, trafikföretag och SKR. De arbetar gemensamt med att ta fram modellavtal, kravbilagor och vägledningar kring upphandling, infrastruktur och samhällsplanering

Resultat: Ökad kunskap och konkret stöd för alla som arbetar med frågor kring att ta fram bra upphandlingsunderlag, skapa finansieringsmöjligheter och analysera konsekvenserna av kollektivtrafiksatsningar.
Läs mer

 

 

 

Elfärja för pendlare
Vad: En cykelanpassad elfärja, Eloise, som går över Göta älv i Göteborg i Västtrafiks regi.
Resultat: Den nya elfärjan har 25 procent effektivare batteri och en större laddkapacitet än tidigare elfärjor.
Läs mer