Goda exempel från kollektivtrafiken i Sverige

Vårt projekt startar förstås inte från noll. Varje dag pågår projekt runt om i landet för att förbättra kollektivtrafikens erbjudande, locka fler resenärer, hitta smartare lösningar och locka fler att jobba i branschen. Det finns så många bra idéer!

Här kommer vi löpande lägga upp goda exempel från trafikföretag, regionala kollektivtrafikmyndigheter och branschorganisationer. 

 


Samverkan för bättre framkomlighet i Södertälje
SL, Nobina och Södertälje kommun

Vad: Södertälje är en stad som växer och inpendlingen är större än utpendlingen. Framtidens kollektivtrafik med infrastruktur och teknik måste gå hand i hand med stadsplaneringen.

Resultat: Samarbete mellan SL, Nobina och kommunen om snabbare restider, bättre infrastruktur och en kraftig resandeökning i kollektivtrafiken för att nå såväl klimat- som stadutvecklingsmål. Redan i första etappen har ett nytt linjenät skapats, med halverade restider, färre byten och arbetspendling till Stockholm som kapat restiderna med över 20 minuter. 
Läs mer


Flexibla nattstopp och trygghetskamera live
Nobina och Skånetrafiken

Vad: Trygghetsfrågorna växer i hela samhället, något som bekräftas i såväl BRÅs rapporter som i undersökningen Fyra av Tio. I Skåne testas sedan en tid tillbaka realtidsuppkopplade kameror i bussen som är kopplade till en trygghetscentral. 

Resultat: Genom samarbete med trygghetsvärdar, väktare och polis kan trygghetscentralen agera proaktivt och bidra både förbyggande och uppföljande. Testet har varit uppskattat av resenärerna och man upplever sig mindre ”ensam” i bussen samtidigt som insatser kan koordineras för att avhjälpa en händelse, innan den eskalerar.

Läs mer
BRT i Malmö

Vad: 2014 startade Sveriges första BRT (Bus Rapid Transfer): Malmöexpressen Linje 5. Genom BRT-systemet har trafiken stor potential att ytterligare kunna effektiviseras med snabbare restider i takt med att infrastrukturen byggs ut och kollektivtrafikens framkomlighet prioriteras. 

Resultat: Sedan trafikstarten har antalet resenärer ombord på MalmöExpressen ökat med cirka 15 procent per år. 2022 startade Malmöexpressen Linje 8 med helt elektrifierade 24-meters bussar och en anpassad infrastruktur för snabbare resor och mer kapacitet. Under kommande år ska ett helt nytt system av BRT-linjer etableras i flera etapper. 
Läs mer 

 

Utbildning för att lära sig
hantera hotfulla situationer

Vad: Personer inom järnvägen är en utsatt yrkesgrupp vad gäller hot och våld i arbetet.
Resultat: Arbetsgivare och fackförbunden har tillsammans med Prevent tagit fram Trygga spår, en kostnadsfri webbutbildning om att hantera hot och våld för anställda inom spårbunden trafik.
Läs mer 

 

 

Nya typer av biljetter
Vad: Många företag och regioner hart tagit fram nya typer av biljetter för att öka kollektivtrafikens attraktivitet.

Läs några exempel:
Vy:s smartpris - Bättre pris ju mer du reser med kollektivtrafiken 
Västtrafiks återbäring - Köp fyra biljetter och få 20 procent tillbaka Skånetrafikens tillsammansrabatt - Två eller flera personer som reser tillsammans får 25 procents rabatt 
Östgötatrafikens lågprisbiljett – res för lägre pris utanför högtrafik, kvällar och helger.

 

 Ökad digitalisering av fordon och trafikledning
Vad: VR har genom att koppla upp sina fordon kunnat bland annat mäta körsätt, resandemönster och positionering.
Resultat: Det ger till exempel möjlighet att styra och optimera körvägar, trafiklösningar och vidareutbilda förare i green driving. En förutsättning för anropsstyrd trafik i glesområden.
Läs mer
Geofencing
Vad: Trafikföretaget VR har applicerat geofencing på sina fordon, som är en teknisk lösning där fordonen får ett digitalt staket och blir begränsade till vissa platser och hastigheter.
Resultat: Ökad säkerhet och trygghet för tunga fordon och bussar vid skolor, köpcentrum eller andra känsliga områden.
Läs mer


Massrekrytering under Järvaveckan
Vad: Under Järvaveckan genomförde MTR 226 intervjuer för olika tjänster, bl a tunneltågsförare, reparatörer, stationsvärdar, svetsare och lokalvårdare. Det fanns stort behov av att anställa och under Järvaveckan nåddes väldigt många med rätt kompetens och intresse av att arbeta med att köra och underhålla tåg.
Resultat: 226 intervjuer genomförda under en helg, och många ledde till anställning. 
Läs mer

Buss utan tidtabell
Vad: I Säffle har Värmlandstrafik och Nobina sedan november 2021 en busslinje med anropsstyrd trafik. Resenärerna bokar in sin resa och blir upphämtade och körda till sin valda destination.
Resultat: I juni 2022 har den anropsstyrda linjen fem gånger fler resenärer än den vanliga kollektivtrafiken.
Läs mer hos Värmlandstrafik och hos Nobina.

 

 

 


Modellavtal och vägledningar som stöd
Vad: Deltagarna i Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik representerar hela branschen – RKM, trafikföretag och SKR. De arbetar gemensamt med att ta fram modellavtal, kravbilagor och vägledningar kring upphandling, infrastruktur och samhällsplanering. 
Resultat: Ökad kunskap och konkret stöd för alla som arbetar med frågor kring att ta fram bra upphandlingsunderlag, skapa finansieringsmöjligheter och analysera konsekvenserna av kollektivtrafiksatsningar.
Läs mer

 

 

Elfärja för pendlare
Vad: En cykelanpassad elfärja, Eloise, som går över Göta älv i Göteborg i Västtrafiks regi.
Resultat: Den nya elfärjan har 25 procent effektivare batteri och en större laddkapacitet än tidigare elfärjor.
Läs mer