Aktuellt

Samarbetsprojektet startade i oktober 2021 och målet kommer att följas upp löpande på väg mot 2030. Alla nyheter kring projekt och produkter samt debattartiklar samlas här på kollektivtrafiken.se.

Nyheter och event