Fakta och statistik

Kollektivtrafikens marknadsandel är just nu 20 procent av resorna med motordrivna fordon (år 2021). Andelen ligger på en avsevärt lägre nivå jämfört med före pandemin. Då var marknadsandelen 32 procent (2019).

År 2030 ska 4 av 10 motoriserade resor vara kollektiva. 
Så här mäter vi målet.

• Vi gör en uppföljning varje månad på kollektivtrafikens marknadsandel.

• Marknadsandelen beräknas som andel resor med kollektivtrafik (linjelagd buss, spårväg, tunnelbana, pendeltåg, tåg och skärgårdsbåt och taxi. Såväl offentligt finansierad som kommersiellt bedriven kollektivtrafik ingår) av det totala antalet resor med kollektivtrafik, bil (förare och passagerare), moped och motorcykel.

• Målet följs upp med hjälp av Svensk Kollektivtrafiks kvalitets- och attitydundersökning Kollektivtrafikbarometern.