Svensk Kollektivtrafik i Almedalen

Svensk Kollektivtrafik deltar och anordnar seminarier och aktiviteter varje år under Almedalsveckan i Visby. Aktuella ämnen diskuteras både i egen regi och i samarbete med andra i branschen.