Svensk Kollektivtrafik i Almedalen

Svensk Kollektivtrafik deltar och anordnar seminarier och aktiviteter varje år under Almedalsveckan i Visby. Aktuella ämnen diskuteras både i egen regi och i samarbete med andra i branschen.

Under Almedalsveckan 2017 hölls följande seminarier: 

Kollektivtrafiken – en investering i samhällsnytta 
Hur stor är kollektivtrafikens samhällsnytta? Presentation av ny rapport som beräknar värdet av den samhällsekonomiska nytta som kollektivtrafiken skapar genom att förbättra människors tillgänglighet till samhället, minska utsläppen och vidga arbetsmarknaderna.

Länk till seminariet i det officiella programmet.


Kollektivtrafik och självkörande fordon - hur ser framtiden ut? 
Hur bör samhället förbereda sig och planera inför ökad flotta av självkörande fordon för att det ska bli hållbart? På seminariet presenteras olika scenarios samt en internationell utblick men också kopplingen till kollektivtrafiken och kombinerad mobilitet. 

Länk till seminariet i det officiella programmet 


Kan kollektivtrafiken samverka med näringslivet?
Hur kan kollektivtrafikbranschen utveckla och tillhandahålla plattformar för andra aktörer och driva innovation? Vad krävs för att medutveckla och skapa samarbeten som samhället tjänar på? Vi presenterar exempel på samverkan med näringslivet med målet att maximera reseupplevelsen för resenärerna.

Länk till seminariet i det officiella programmet