Almedalen

Svensk Kollektivtrafik deltar och anordnar seminarier och aktiviteter under Almedalsveckan. Aktuella ämnen diskuteras både i egen regi och i samarbete med andra i branschen.

 

Välkomna till Svensk Kollektivtrafiks seminarieprogram i Almedalen
tisdag 4 juli 2017 
Wisby Strand Congress & Event, lokal Viklau

15.30-16.30 Kollektivtrafiken – en investering i samhällsnytta 
Presentation av en ny rapport som beräknar värdet av den samhällsekonomiska nytta som kollektivtrafiken skapar genom att förbättra människors tillgänglighet till samhället, minska utsläpp och buller, öka trafiksäkerheten och vidga arbetsmarknadsregionerna. Efterföljande diskussion med politiker.

Medverkande: Karin Brundell-Freij, expert WSP, Helena Leufstadius, vd Svensk Kollektivtrafik

16.30-17.00 Kollektivtrafik och självkörande fordon - hur ser framtiden ut? 
Hur bör samhället förbereda sig och planera inför ökad flotta av självkörande fordon för att det ska bli hållbart? På seminariet presenteras olika scenarios samt en internationell utblick men också kopplingen till kollektivtrafiken och kombinerad mobilitet.

Medverkande: Roger Vahnberg, Västtrafik, Helena Leufstadius, vd Svensk Kollektivtrafik

17.00-17.30 Kan kollektivtrafiken samverka med näringslivet?
Hur kan kollektivtrafikbranschen utveckla och tillhandahålla plattformar för andra aktörer och driva innovation? Vad krävs för att medutveckla och skapa samarbeten som samhället tjänar på? Vi presenterar exempel på samverkan med näringslivet med målet att maximera reseupplevelsen för resenärerna.

Medverkande: Marie Christensson, Marknadschef VL/ Kollektivtrafikförvaltningen Region Västmanland, Helena Leufstadius, vd Svensk Kollektivtrafik