Aktiviteter i Almedalen 2019

Välkommen till Almedalen och Svensk Kollektivtrafiks seminarier 2019. I år arrangerar vi flera seminarier och deltar även på några i samarbete med andra organisationer.

Är kollektivtrafikens skenande kostnader fake news?
Tisdag 2/7 2019 09:00 - 10:20, Sal E30, E-huset, Uppsala universitet

Det hävdas regelbundet att kollektivtrafiken är en kostnadsbomb med ständigt ökande utgifter för regionerna. Stämmer det? Vad är en rimlig ökning i relation till medvetna politiska beslut för ett hållbart samhälle? 

Medverkar gör bl a: 
Lennart Ekdal, Moderator, Kristoffer Tamsons, ordförande, Svensk Kollektivtrafik, Åsa Pettersson, chef hållbarhet och public affairs, Scania, Per Kågeson, Miljödebattör, Henrik Dagnäs, VD, Nobina Sverige.
Läs mer i programmet 


Kollektivtrafiken räddar liv
Tisdag 2/7 2019 10:30 - 11:45, Sal E30, E-huset, Uppsala universitet

En rapport visar hur kollektivtrafiken bidrar till färre dödade i trafiken, ökad vardagsmotion och minskade hälsofarliga utsläpp. I Göteborg dör fem personer i veckan på grund av luftföroreningar, ett problem som vi sällan pratar om. Skulle vi agera och resa annorlunda om vi såg luftföroreningarna?

Arrangemang i samarbete med Västtrafik. Medverkar gör bl a: Lennart Ekdal, Moderator, Ulrika Frick, Regionråd Västra Götalandsregionen, Felix Miranda Thyrén, samhällsekonom, WSP, Hanna Björk, Hållbarhetschef, Västtrafik.
Läs mer i programmet


Partnersamverkan:
Kan delad mobilitet öka kollektivtrafikens attraktivitet?
Tisdag 2/7 2019 13:00 - 14:00, Krukmakarens hus, Frälsningsarmén

Vad kan de nya mobilitetstjänsterna ge för effekter på kollektivtrafiken, tillgängligheten och miljöutsläppen? Med utgångspunkt från en helt ny rapport med fakta och statistik diskuteras nuläge, internationella erfarenheter samt framtidsscenarier med olika alternativ kring subventionering.

Medverkande: Felix Miranda Thyrén, samhällsekonom, WSP, Kristoffer Tamsons, Trafikregionråd, Region Stockholm, Eva Tiséus, Marknads- och kommunikationsdirektör, Transdev, Helena Leufstadius, VD, Svensk Kollektivtrafik, Lennart Ekdal, Moderator.
Läs mer i programmet