MERIT

MERIT är en mötesplats för erfarenhetsutbyte för våra medlemmar som arbetar med tillgänglighet och integration mellan linjetrafik, färdtjänst och sjukresor.

Namnet MERIT står för ”Mötesplats för Erfarenhetsutbyte inom Integrerad Trafik” där tillgänglighetsfrågor står i centrum.

Är du intresserad av att vara med i nätverket, kontakta Mattias Andersson.