2020-11-11

Mattias Adell tf VD under hösten

Svensk Kollektivtrafiks medarbetare Mattias Adell är tillförordnad vd fram till årsskiftet då vår nye vd Johan Wadman tillträder.

Mattias Adell

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leufstadius har nu gått i pension och Mattias Adell tar över vd-rollen under hösten. Mattias är i vanliga fall affärsutvecklare och ansvarar för upphandlingsfrågor, bussfrågor och nätverken för miljö, biljettkontroll och företagsförsäljning.

Kontaktinformation till Mattias Adell