2023-02-10

Årsrapport ANBARO: Nöjdheten består, framför allt hos de allra äldsta

De äldsta resenärerna är de allra nöjdaste med sina färdtjänstresor och sjukresor. Dessutom är det de äldsta som gör de längsta resorna. Det framgår av årsrapporten från Svensk Kollektivtrafik med resultat från ANBARO, barometern för anropsstyrd trafik, som också visar att den generella nöjdheten är fortsatt hög.

Undersökningen ANBARO mäter resenärernas upplevda kvalitet på den senaste färdtjänst- eller sjukresan (serviceresor) och är en löpande kvalitetsundersökning för större delen av landet. Året som gått har präglats av en återhämtning efter pandemin, resenärerna reser nu oftare och samåkningen har återinförts.

Åldersskillnader i attityd
I årets rapport presenteras en fördjupning som tar reda på om det finns skillnader i åsikter och attityder utifrån ålder eller resefrekvens.
– Det finns skillnader, visar det sig. Både reslängd och nöjdheten ökar med stigande ålder, men också framförhållningen i att förboka sin resa. De mest frekventa resenärerna är minst nöjda med väntetid, avresetid och bemötande vid beställning och av förare. De medelålders åldersgrupperna upplever inte i samma utsträckning att de får svar direkt när de bokar, även här finns en koppling till resefrekvensen konstaterar Mattias Andersson som ansvarar för undersökningen på Svensk Kollektivtrafik.

Framförhållningen är också kopplat till resefrekvensen; de som reser ofta är de som oftare bokar mindre än en timma innan avresa. De som ofta reser sjukresor reser mer planerat och mindre ofta akuta sjukresor.

Fortsatt hög nöjdhet
Den generella nöjdheten är fortsatt hög. 91 procent av färdtjänstresenärerna är nöjda med beställning och resa sammantaget och för sjukresenärerna är nöjdheten på motsvarande 90 procent. För både färdtjänst och sjukresor är 93 procent nöjda med förarens bemötande. I resor med färdtjänst kom 94 procent av resenärerna fram i tid och för sjukresor där ofta ankomst till tidsbokade vårdkontakter är viktiga kom hela 95 procent fram i tid.

I förra årets rapport lyftes att fler av de resenärer som behöver hjälp i samband med sin resa (t ex med bältet, med hjälpmedel och att följas till entrédörren) hade behövt påminna föraren om att de behöver hjälp. I år syns en tydlig förbättring vad gäller nöjdheten med att få hjälp med bältet och till fastighetens entrédörr - ett tecken på att Svensk Kollektivtrafiks medlemmar använder resultaten från ANBARO i sitt systematiska kvalitetsarbete.

Åtgärder krävs för att minska förarbristen
Under de senaste åren har brist på både förare och fordon i många delar av landet påverkat möjligheten att erbjuda resenärerna de resor och den service de efterfrågat.
– För att komma till rätta med förarbristen behövs åtgärder som gör föraryrket mer attraktivt. Branschen arbetar aktivt med frågan, bland annat förarcertifieringar, men det krävs också att regeringen och staten bidrar, bland annat genom att ta bort den nyinförda årliga avgiften för taxiförarlegitimation samt göra det möjligt för de som går förarutbildning på gymnasiet att ta anställning som taxiförare direkt efter studenten, kommenterar Mattias Andersson.

 

Ta del av rapporten

Läs mer om ANBARO, barometern för anropsstyrd trafik

Kontaktperson: Mattias Andersson, projektledare Svensk Kollektivtrafik