Barometer för anropsstyrd trafik

Svensk Kollektivtrafik har arbetat fram en modell för mätning av den anropsstyrda trafiken, dvs färdtjänst, sjukresor och övrig efterfrågestyrd trafik. Det är Barometern för anropsstyrd trafik, ANBARO.

Färdtjänst- och sjukreseresenärer runt om i Sverige ger ett högt betyg på sammanfattande nöjdhet, 9 av 10 är nöjda.

Barometern för Anropsstyrd trafik (ANBARO) mäter resenärernas upplevda kvalitet på den senaste färdtjänst- eller sjukresan och är en löpande kvalitetsundersökning.Intervjuer genomförs dagligen året runt per telefon, dagen efter genomförd resa. Totalt täcker undersökningen 95 procent av landets kommuner och 20 av Sveriges 21 län är representerade i undersökningen.

Undersökningen HANBARO mäter upplevd kvalitet på handläggningsförfarandet för färdtjänst och riksfärdtjänst. Dessutom mäts nu även flex- och skolskjutsresor, men där har arbetet bara påbörjats och säkra resultat kommer först nästa år. 

Läs mer i årsrapporten till höger.

 

 

Mattias Andersson

Projektledare/utredare

Mobil: 076-526 90 75

mattias.andersson@svenskkollektivtrafik.se Maila mig