Barometer för anropsstyrd trafik

Svensk Kollektivtrafik har arbetat fram en modell för mätning av den anropsstyrda trafiken, dvs färdtjänst, sjukresor och övrig efterfrågestyrd trafik. Det är Barometern för anropsstyrd trafik, ANBARO.

Färdtjänst- och sjukreseresenärer runt om i Sverige ger ett högt betyg på sammanfattande nöjdhet, 9 av 10 är nöjda.

Barometern för Anropsstyrd trafik (ANBARO) mäter resenärernas upplevda kvalitet på den senaste färdtjänst- eller sjukresan och är en löpande kvalitetsundersökning som drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik tillsammans med dess medlemmar. Intervjuer genomförs dagligen året runt per telefon, dagen efter genomförd resa. Totalt täcker undersökningen 95 procent av landets kommuner och 20 av Sveriges 21 län är representerade i undersökningen. Enkäterna besvararas årligen av nära 69 000 respondenter som rest samt drygt 6000 personer som ansökt om tillstånd att få resa.

Undersökningen HANBARO mäter upplevd kvalitet på handläggningsförfarandet för färdtjänst och riksfärdtjänst och täcker 27% av landets kommuner. Dessutom mäts flex- och skolskjutsresor i separata undersökningar.

Läs mer i årsrapporterna till höger.

 

 

Mattias Andersson

Projektledare/utredare

Mobil: 076-526 90 75

mattias.andersson@svenskkollektivtrafik.se Maila mig