Barometer för anropsstyrd trafik

Svensk Kollektivtrafik har arbetat fram en modell för mätning av den anropsstyrda trafiken, dvs färdtjänst, sjukresor och övrig efterfrågestyrd trafik. Det är Barometern för anropsstyrd trafik, Anbaro.

Det övergripande målet är att kvalitetssäkra den anropsstyrda trafiken. Kvalitetsundersökningen görs löpande sedan 2004 och resenärerna intervjuas per telefon dagen efter genomförd resa.

Färdtjänst- och sjukreseresenärer runt om i Sverige ger ett högt betyg på sammanfattande nöjdhet, 9 av 10 är nöjda.

Läs mer i årsrapporten till höger.