2017-04-19

Ändrad beräkning av bilförmån

Finansdepartementets förslag att ändra beräkningen av förmånsvärdet så att det skapas en direkt koppling mellan en bils miljöpåverkan och dess förmånsvärde är positivt, anser Svensk Kollektivtrafik i sitt remissvar angående promemorian Ändrad beräkning av bilförmån.

Det stärker de ekonomiska incitamenten att välja en bil med mindre miljöbelastning för alla som har förmånsbil och för arbetsgivare som tillhandahåller förmånsbilar eftersom högre förmånsvärden leder till högre kostnader i form av ökade socialavgifter.

Svensk Kollektivtrafik ställer sig även bakom förslaget om att förmånsbeskatta arbetsgivarnas kostnad för trängselskatt vid privata resor med förmånsbil. Det är ett steg i rätt riktning för att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft, öka framkomligheten på vägnätet samt minska utsläppen av koldioxid och andra luftföroreningar.

Ta del av remissvaret här