2017-08-23

Förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter

Det är positivt att Transportstyrelsen för 2018 föreslår sänkta avgifter på några områden, men avgifterna måste styras mer långsiktigt så att det går att ta höjd för avgifternas faktiska nivå i verksamheternas budget.

Dessutom saknas en samlad konsekvensanalys och drivkrafter till effektivisering. Det skriver Svensk Kollektivtrafik i sitt svar på Transportstyrelsens remiss angående förändringar i föreskrifter om avgifter. I svaret föreslås att samtliga transportmyndigheter – Trafikverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket och Transportstyrelsen koordinerar sina framtida avgiftshöjningar och genomför gemensamma, samlade konsekvensanalyser av förslag till avgiftsändringar. 

Ta del av remissvaret här.