2017-08-09

Försöksverksamhet med självkörande fordon

Utvecklingen av självkörande fordon kommer sannolikt på sikt få mycket stor betydelse i hela världen, skriver Svensk Kollektivtrafik i sitt svar på Transportstyrelsens remiss för försöksverksamhet med självkörande fordon.

De skriver också att för att Sverige inte ska hamna på efterkälken är det av avgörande betydelse att testverksamhet kan komma igång så snart som möjligt, utan att trafiksäkerheten äventyras. Förslagen i remissen är väl genomarbetade men i svaret påpekas att ansökningsförfarandet inte får bli allt för komplicerat, så man inte riskerar att testverksamheten flyttas till länder med flexiblare regelverk.

Ta del av remissen här.