2022-07-08

Ändrad tidplan riskerar att påverka hela kollektivtrafiksystemet

Trafikverkets förslag på ändring av tidplan för tidtabellerna i T23 riskerar att få långtgående konsekvenser för branschens aktörer och riskerar att skada resenärernas förtroende för kollektivtrafiken och järnvägen.

En justering av tidplanen för att fastställa tidtabellen för de regionala tågen både påverkar och styr övrig kollektivtrafik som buss, tunnelbana och spårväg. Dessutom saknas en tydlig motivering och beskrivning varför Trafikverket önskar justera tidplanen samt varför Trafikverket inte har möjlighet att arbeta in förseningen. Det skriver Svensk Kollektivtrafik i sitt remissvar till Trafikverkets förslag på avvikelse rörande tilldelningsprocessen i tidtabellerna för T23 och avstyrker förslaget.

Ta del av remissvaret