2022-11-10

Kritik mot regeringsförslag om sänkt drivmedelsskatt

Skatt på bensin och diesel ska inte sänkas, inte ens tillfälligt. Det försämrar förutsättningar för att göra hållbara resval, ökar utsläppen och ökar bilens konkurrenskraft gentemot kollektivtrafiken.

Förslaget om sänkt skatt ska även ses tillsammans med övriga förslag som regeringen lagt fram, som att behålla och höja reseavdraget för bilpendlare och att sänka reduktionsplikten för drivmedel till EU:s miniminivå. En ”tillfällig” sänkning på tre år är en lång tid, särskilt med tanke på transportsektorns utsläppsmål till 2030. Istället för att gynna fossila bränslen och bilresande bör man snarare premiera åtgärder som främjar hållbara alternativ såsom kollektivtrafik. Det skriver Svensk Kollektivtrafik i sitt remissvar rörande Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och sänkt skatt på bränslen i viss värmeproduktion.

Ta del av remissvaret